Warunki korzystania

Ujawnienie reklam:

Ta strona jest darmowym zasobem internetowym, który ma być pomocny w porównaniu i wyborze odpowiedniego serwisu randkowego. Nie może i nie dostarcza informacji o każdym dostępnym serwisie randkowym lub ofercie serwisu randkowego.

Operator tej strony otrzymuje rekompensatę reklamową w różnych formach od firm, które świadczą usługi pojawiające się na stronie. Taka rekompensata wpływa na lokalizację i kolejność, w jakiej prezentowane są produkty lub usługi, a także na ich ocenę.

Jednocześnie należy pamiętać, że otrzymane wynagrodzenie nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na treść, tematy lub posty na stronie. Nasze oceny, opinie lub ustalenia opierają się na analizie różnych kryteriów, które obejmują również udział marki w rynku, reputację, współczynniki konwersji i ogólne zainteresowanie konsumentów.

Niniejsze warunki określają zasady i przepisy dotyczące korzystania z https://hookupguide.org/.

Wchodząc na tę stronę, zakładamy, że w pełni akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z naszej witryny, jeśli nie akceptujesz wszystkich warunków określonych na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszelkich lub wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby uzyskującej dostęp do tej witryny i akceptującej warunki Firmy. „Firma”, „My”, „My”, „Nasz” i „Nas” odnosi się do naszej Spółki. „Strona”, „Strony” lub „Nas” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych lub Klienta lub nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, czy to poprzez formalne spotkania o ustalonym czasie trwania, czy w jakikolwiek inny sposób, w wyraźnym celu spełnienia Potrzeby Klienta w zakresie świadczenia określonych usług/produktów Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Stanów Zjednoczonych. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich liter i/lub on/ona są traktowane jako wymienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Pliki Cookies

Używamy plików cookie. Korzystając ze strony HookupGuide, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z naszą polityką prywatności.

Większość współczesnych interaktywnych witryn internetowych wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookie są używane w niektórych obszarach naszej witryny, aby umożliwić funkcjonalność tego obszaru i łatwość użytkowania dla odwiedzających ją osób. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie zaznaczono inaczej, HookupGuide i/lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na stronie HookupGuide. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz przeglądać i/lub drukować strony z https://hookupguide.org do własnego użytku osobistego z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno:

Opublikuj ponownie materiał z https://hookupguide.org
Sprzedawaj, wypożyczaj lub udzielaj sublicencji na materiały z https://hookupguide.org
Reprodukuj, duplikuj lub kopiuj materiały z https://hookupguide.org
Ponowne rozpowszechnianie treści z https://hookupguide.org (chyba że treść jest specjalnie stworzona do redystrybucji).
Połączenia z naszą Treścią

1. Następujące organizacje mogą łączyć się z naszą witryną internetową bez uprzedniej pisemnej zgody:

Agencje rządowe;
Wyszukiwarki;
Organizacje prasowe;
Dystrybutorzy katalogów online, którzy wymieniają nas w katalogu, mogą połączyć się z naszą witryną internetową w ten sam sposób, w jaki łączą się z witrynami innych firm; i
Ogólnosystemowe akredytowane firmy z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i charytatywnych grup zbierających fundusze, które nie mogą prowadzić hiperłączy do naszej witryny internetowej.

2. Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami na stronie internetowej, o ile link: (a) nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej.

3. Możemy rozważyć i zatwierdzić według własnego uznania inne prośby o łącze od następujących typów organizacji:

Powszechnie znane źródła informacji dla konsumentów i / lub firm, takie jak Izby Handlowe, Amerykańskie Stowarzyszenie Samochodowe, Unia AARP i Konsumenci;
Witryny społecznościowe dot.com;
Stowarzyszeń lub innych grup reprezentujących organizacje charytatywne, w tym placówek charytatywnych,
Dystrybutorzy katalogów online;
Portale internetowe;
Księgowych, prawniczych i konsultingowych, których głównymi klientami są firmy; i
Instytucji edukacyjnych i stowarzyszeń handlowych.

Zaakceptujemy prośby o połączenie od tych organizacji, jeśli ustalimy, że: (a) link nie byłby niekorzystny dla nas lub naszych akredytowanych firm (na przykład stowarzyszeń handlowych lub innych organizacji reprezentujących z natury podejrzane rodzaje działalności, takie jak praca w- możliwości zamieszkania, nie można łączyć); (b) organizacja nie ma z nami niezadowalających wyników; (c) korzyści dla nas wynikające z widoczności powiązanej z hiperłączem przewyższają brak strony internetowej HookupGuide i (d) gdy łącze znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach lub jest w inny sposób zgodne z treściami redakcyjnymi w biuletynie lub podobnym produkcie wspierającym misja organizacji.

Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami na stronie internetowej, o ile link: (a) nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej.

Jeśli należysz do organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i chcesz połączyć się z naszą witryną, musisz nas o tym powiadomić, wysyłając wiadomość e-mail. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe (takie jak numer telefonu i/lub adres e-mail), a także adres URL swojej witryny, listę wszelkich adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą witryną internetową, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz się połączyć. Odczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą tworzyć hiperłącza do naszej witryny internetowej w następujący sposób:

Używając naszej nazwy firmy;
Poprzez użycie jednolitego adresata zasobów (adresu WWW), z którym się łączy; lub
Wykorzystanie jakiegokolwiek innego opisu naszej witryny internetowej lub materiałów, do których prowadzą łącza, ma sens w kontekście i formacie treści na stronie strony łączącej.
Zabrania się używania logo (nazwy) lub innej grafiki w celu łączenia bez umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego.
IFrame

Bez uprzedniej zgody i wyraźnej pisemnej zgody nie wolno tworzyć ramek wokół naszych stron sieci Web ani używać innych technik, które w jakikolwiek sposób zmieniają wygląd wizualny lub wygląd naszego serwisu internetowego.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści pojawiające się na Twojej stronie internetowej. Zgadzasz się zabezpieczyć nas i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z lub opartymi na Twojej Witrynie. Żadne łącza (łącza) nie mogą pojawiać się na żadnej stronie witryny ani w żadnym kontekście zawierającym treści lub materiały, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, nieprzyzwoite lub kryminalne, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub opowiadają się za naruszeniem lub innym naruszeniem jakichkolwiek prawa stron trzecich.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo w każdej chwili i według własnego uznania do zażądania usunięcia wszystkich linków lub jakiegokolwiek konkretnego linku do naszej witryny sieci Web. Użytkownik zgadza się niezwłocznie usunąć wszystkie linki do naszej witryny internetowej na takie żądanie. Zastrzegamy sobie także prawo do zmiany niniejszych warunków i polityki powiązania w każdej chwili. Łącząc z naszą stroną internetową, wyrażasz zgodę na przestrzeganie i przestrzeganie tych warunków.

Usunięcie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz jakieś łącze w naszej witrynie internetowej lub jakiejkolwiek innej witrynie, do której prowadzi łącze, z jakiegokolwiek powodu budzące zastrzeżenia, możesz skontaktować się z nami w tej sprawie. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie będziemy mieć takiego obowiązku ani odpowiadać bezpośrednio Tobie.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje na tej stronie internetowej były prawidłowe, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie zobowiązujemy się również do zapewnienia dostępności strony internetowej ani aktualizacji materiałów na stronie.

Odpowiedzialność

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszystkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej oraz korzystanie z tej strony internetowej (w tym, bez ograniczenia, do wszelkich gwarancji wynikających z prawa w odniesieniu do zadowalającej jakości, przydatności do celów i / lub Korzystanie z należytej staranności i umiejętności). Nic w tym zastrzeżeniu nie będzie:

Ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Państwa odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikłe z zaniedbania;
Ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub fałszywe przedstawienie;
ograniczyć jakąkolwiek naszą lub twoją odpowiedzialność w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony na mocy obowiązującego prawa;
lub wykluczyć jakiekolwiek nasze lub twoje zobowiązania, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji iw innych miejscach niniejszego zastrzeżenia: a) podlegają postanowieniom poprzedniego ustępu; Oraz (b) reguluje wszystkie zobowiązania wynikające z zastrzeżenia lub w odniesieniu do przedmiotu niniejszego zastrzeżenia, w tym zobowiązań wynikających z umowy, w wyniku czynów niedozwolonych (w tym zaniedbań) oraz naruszenia ustawowego obowiązku.

Do tego stopnia, że ​​na stronie internetowej oraz informacji i usług na stronie internetowej są dostępne bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Dokument ten został ostatnio zaktualizowane stycznia 6, 2020