18 USC 2257 Förklaring om överensstämmelse med registreringskrav

Alla modeller, skådespelare, skådespelerskor eller andra personer som förekommer i någon visuell skildring av faktiskt sexuellt uttryckligt beteende som finns på denna webbplats var över XNUMX år vid tidpunkten för skapandet av sådana skildringar.
Vissa visuella skildringar som visas på denna webbplats är undantagna från bestämmelserna i 18 USC avsnitt 2257 och 28 CFR 75 eftersom nämnda visuella skildringar inte består av skildringar av beteenden som specifikt anges i 18 USC avsnitt 2256 (2) (A) till (D) , men är bara skildringar av icke-sexuellt uttrycklig nakenhet, eller är skildringar av simulerat sexuellt uppförande, eller är på annat sätt undantagna eftersom de visuella skildringarna skapades före 3 juli 1995.
De register som krävs för att upprätthållas enligt 18 USC § 2257 och dess tillämpliga regler förvaras av följande person:
Förvaringsmyndighet för register
Carlo Kapote
Villa de las Torres
Leon, Mexiko
Innehåll om undantagsförklaring producerat av tredje parter: Operatörerna av denna webbplats är inte producenter av några skildringar av faktiskt eller simulerat sexuellt uttryckligt beteende som lämnats in av dess tredjepartsanvändare / medlemmar. Istället är verksamheten för operatörerna av denna webbplats, med avseende på sådant innehåll, begränsad till överföring, lagring, hämtning, värd och / eller formatering av bilder som publiceras direkt på webbplatsen av tredjepartsanvändare, på områden på webbplatsen under användarens kontroll. Enligt avdelning 18 USC 2257 (h) (2) (B) (iii) och avdelning 18 USC 2257 (h) (2) (B) (v) och 47 USC 230 (c) upprätthålls inte medlemsinformation på samma sätt och operatörerna av denna webbplats förbehåller sig rätten att radera innehåll som publiceras av användare som operatörerna anser vara oanständigt, obscent, förtalande eller inkonsekvent med deras policyer och användarvillkor.

Expertis: Relationer, äktenskap
Samantha blev personlig coach och terapeut efter att ha tagit en magisterexamen i psykologi. Hon införlivade sedan flera tillvägagångssätt, såsom psykodynamiska och kognitiva tillvägagångssätt, i sin kliniska psykologipraktik. Hennes nuvarande yrkesintressen leder till att hon arbetar med par som möter olika problem i sina relationer. Samantha är ivrig att lära sig, har ett analytiskt sinne och är alltid fylld av humanism och empati. Hon vill dela sin kunskap med alla och skriver artiklar om relationer, sex och dejting.